Protez Kullanımı

Üst dişlerin öne doğru dizilmesi sonucunda hasta ağzını açtığında veya güldüğünde durak hareketiyle protez düşer. Üst dişlerin konumlan değiştirilir. Doğal dişler kaybedildiğinde yürün normal görüntüsünü yeniden oluşturabilmek için, dişler kaybedilmiş olan dişlerin pozisyonlarında yerleştirilmelidir.

Doğal arkta santral kesicile-labial yüzeyleri kesici papillanın 8-10 mm önündedir. Kesici papillanın doğal kesicilerle ilişkisi sabit olduğundan, bu oluşum sağ ve sol kesicilerin orta noktasının ve anterio-pos-:erior pozisyonunun belirlenmesinde rehber olarak kullanılır.

Üst protezin gevşeklik hissi varsa ama protez düşmüyorsa

ince mukoperiost varlığı Protez basıncı irritasyona neden olur ve protez düşecekmiş gibi görünür. Böyle vakalarda yumuşak astar materyalleri kullanılarak iritasyon önlenir.

Üst protez konuşurken düşüyorsa

1-    Ah hattı bölgesinin kısa olması

Bu bölgeye Kerr konularak denenir. Hasta konuşturulur ve protezin düşüp düşmediği kontrol edilir.

2-    Posterior bölgede uzunluk olması
Protez kenan kısaltılır.

Üst protez belirli aralıklarla düşüyorsa

I- Aşırı müköz tükürüğün olması Protez plağıyla damak arasında müköz tük-rük birikir ve protez yerinden düşer) Hastaya gargara verilir, az karbonhidratlı besin önerilir. Ayrıca hastaya ağzını sık sık suyla çalkalaması önerilir.

Hasta protezinin yemek yerken düştüğünü söylüyorsa

1- Protezlerin yeni olması

Özellikle ilk defa protez kullanan hastalar i-çin yabancı cisim reaksiyonu oluşur. Hastalım buna alışmasının biraz zaman alacağı ve bu durumun üç-dört hafta sonra düzeleceği belirtilmelidir.

2- Hatalı diş diziminin yapılması

Dişler alveol kretten daha çok bukkale doğru dizümişse, özellikle alt çene etkilenir ve protez bir taraftan diğer tarafa kayar. Yeniden diş dizimi yapılmalıdır.

3- Çift taraflı stabilite eksikliği

Lateral ve protrusiv hareketlerde balans sağ-Lanmamışsa, çiğneme esnasında tüberkül çatışmalanndan dolayı protez hareket edecektir. Aşındırma yapılarak protezlerde balans sağlanmalıdır. Eğer aşındırmayla tam balans sağlanamıyorsa üç nokta teması sağlanmalıdır. Late-ral harekette, çalışan tarafta biri mutlaka kanin üzerinde, diğeriyse mümkün olduğunca posteriorda iki temas, dengeleyen tarafta, mümkün olduğunca posteriorda bir temas sağlanmalıdır. Protruziv harekettey-se, biri keser bölgesinde diğeriyse mümkün olduğunca posteriorda sağda ve solda birer adet olmak üzere oklüzal temaslar sağlanmalıdır.

Alt protezde konuşurken gevşeklik oluyorsa

  1. İnterokluzal aralığın yetersiz olması (Konuşma esnasında tüberkül çatışmalannm olması). Dikey boyutun yüksekliği kontrol edilmelidir. Aşındırma yapılarak interokluzal aralık sağlanmalıdır.
  2. Atrofik kretlere sahip hastalarda yüksek tüberküllere sahip dişlerin kullanılması

Bu durumda balanslı artikülasyon sağlansa bile tüberküllerin temasıyla stabilite bozulur. Daha sığ tüberküllere sahip dişler kullanılır.

  1. Oklüzal düzlemin yüksek olması Konuşurken harflerin telaffuzu esnasında dil hareketi engelleneceği için protezde gevşeklik olabilir. Oklüzal düzlem, normalde dil istirahat halindeyken dilin dorsumuyla aynı hizada olacak şekilde, yeniden protez yapılmalıdır
  2. Premolar bölgesinde bukkal kenarın aşın kalın hazırlanması

(Modiolusun hareketinden dolayı alt protez oynar). Bu bölgenin ince olarak hazırlanması gerekir.

Çiğneme yetersizliği

  1. Protez deneyiminin yetersiz olması
  2. Oklüzal düzlemin seviyesinin yanlış olması
  3. Dikey boyutun yüksek tespit edilmesi
  4. Dikey bojoıtun düşük tespit edilmesi
  5. Okluzyonda dengeli kontaklann bulunmaması
  6. Protez taşıyıcı alanlarda ağrı olması gibi etkenler hastamn protezleriyle yeterli çiğneme işlemini gerçekleştirememesine neden olabilir.